16. 6. 2024

Proč je registr společenství vlastníků jednotek tak důležitý


Zatímco dříve byla v bytových domech běžná bytová družstva, dnes je jiná doba. Tento systém již v mnoha případech nestačil, a tak byl v naprosté většině případů nahrazen modernějším společenstvím vlastníků jednotek, které lépe vystihuje trendy dnešní doby, zvláště pokud jde o soukromé vlastnictví. Stále se však jedná podle zákona o právnickou osobu, a jako takové tedy musí být vždy nahlášeno na patřičných místech.

Je pravdou, že i dnes jsou leckde družstva rušena a zakládána nová svj. Ta stávající se naopak leckdy rozpadají, mnohdy proto, že se jednotliví vlastníci mezi sebou nedovedou domluvit ohledně nějakého palčivého problému. A stát o tom všem chce mít přehled.

panelákové sídliště

Samozřejmě se můžeme ptát, proč je registr společenství vlastníků jednotek tak důležitý. Přeci jen se jedná jen o systém, který má jednotlivým majitelům bytu pomoci starat se o společné prostory a dům jako celek. Z jakého důvodu tedy stát chce přesně vědět, kolik jich je?

Abychom to pochopili, musíme si uvědomit, kolik peněz se v takovém SVJ vlastně točí. Stačí si koneckonců jen představit, kolik stojí taková oprava střechy. Když pak přijde na zateplení fasády, dostáváme se leckdy až do milionových částek. A je pochopitelné, že stát nejenže nechce být ošizen na daních, ale také chce mít jistotu, že tyto peníze nebudou zpronevěřeny. A nejlepší cestou, jak toho dosáhnout, je udělat vše oficiální a nastavit pevná pravidla.

účetnictví svj

K tomu přispívá i fakt, že společenství vlastníků jednotek je bráno jako specifický druh právnické osoby, a jako s takovou je s ním podle zákona nakládáno. Musí například vést účetnictví a platit daně. Jistě, nic z toho není zrovna příjemné, avšak pokud má SVJ fungovat, pochopíme, proč je něco takového nezbytné.

A základem k tomu všemu je pak právě to, aby všechna společenství vlastníků jednotek byla zaregistrována na příslušných úřadech, včetně veškerých změn, kterými budou v průběhu let procházet. Jen tak bude mít stát dostatečnou kontrolu.